Grønsj: Det er noe rart med smart

Bodø skal bli en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene. Smart byutvikling er ikke dumt, men det er noe rart med smart og under denne grønsjen spurte vi: 

 - Er det mulig å vokse på en bærekraftig måte når byens utvikling betinger økt flytrafikk til og fra den nye flyplassen? 
- Hva slags byutvikling er både menneskesentrert og teknologismart? 
- Kan Bodø lære noe av Bærum kommunes arbeid med transformasjonen og utviklingen av Fornebu? 

Grønsjen ble innledet av Thina Mohus, vitenskapelig assistent Nord universitet, som har skrevet masteroppgaven «Perceptions of Urban Transformation - A Sociological Analysis». 

Med i diskusjonen var også: 
- Stephan Skjelvan (leder, Utvikling og innovasjonsseksjonen Bodø kommune) 
- Berit E. Bjørnsen (byplanlegger, Norconsult) 
- Arthur Wøhni (kommunaldirektør for samfunn, Bærum kommune)

Arrangementet ble ledet av Aase Kristine Lundberg, seniorforsker ved Nordlandsforskning.