Grønsj:  Hvorfor er ikke sykkelen i sentrum?

Tid: Onsdag 4. september 18:30- 20:30
Sted: Litteratursalen, Stormen bibliotek
Arrangør: Nordlandsforskning og Bodø Syklistene

Bodø kommune har satt seg et ambisiøst mål: En sykkelandel på 25 prosent av alle reiser i 2025. I dag er andelen sju prosent.

Hvilke barrierer møter kommunen når de nå skal løfte sykkelsatsingen? Hvilke utfordringer står kommunen overfor når konkret politikk skal utformes? Og hva kan vi lære av andre byer som har lykkes med sine mål?

Vi prøver å svare på disse spørsmålene og inviterer til åpen debatt. De politiske partiene er spesielt invitert for å redegjøre for sitt syn.

Program:

18:30 – 19:00 Velkommen og Enkel matservering

19:00 – 19:10 Barrierer mot mer bærekraftig mobilitet - Erfaringer fra byene Bodø, Trondheim og Bergen - Kjersti Granås Bardal, senior forsker ved Nordlandsforskning

19:10 – 19:25 Hvilke tiltak fungerer - Mats M. Larsen, fagsjef i Syklistenes Landsforbund (Tidligere sykkelkoordinator i Region øst i Statens vegvesen)                          

19:25 – 19:40     Sykkel i Bodø - Susanne Dale Jomås, Arealplanlegger, Bodø Kommune

19:40 – 20:30     Debatt med panelet - Ordstyrer: Arild Gjertsen, Nordlandsforskning.


Arrangementet er gratis og du får til og med gratis mat! Alt du trenger å gjøre er å melde deg på, slik at vi kan beregne riktig matmengde.
Meld deg på.

Velkommen!