Grønsj: Hvem skal bygge byene våre?

Mange kommuner eksperimenterer med alternative former for deltakelse i byplanlegging. Dette begrunnes blant annet med at man vil inkludere de som ellers ikke deltar i ordinære høringsrunder, eller fordi kommunene ønsker å trekke på ekstern kompetanse for å utvikle bærekraftige og miljøvennlige byområder. Forankring bredt og dypt skal med dette bidra til å legitimere byutviklingsprosessene og unngå støy i etterkant. Hva slags potensial ligger det i nye former for eksperimentell byplanlegging? Finnes det kjappe løsninger for medvirkning? Og kan det bli for mye deltakelse, på bekostning av langsiktig, ansvarlig planlegging? 

I et samarbeid mellom Nordlandsforskning, Nord universitet og ISOCARP undersøkte Grønsj disse og lignende spørsmål på Stormen bibliotek 4. oktober 2018, som en del av ISOCARP-konferansen. Møteleder var seniorforsker Aase Kristine Lundberg fra Nordlandsforskning.

Presentasjonene til deltakerne er tilgjengelig under:
Torill Nyseth – professor, Universitet i Tromsø
Asbjørn Røiseland – professor, Nord universitet
Maja Nilssen – stipendiat, Nord universitet
Mathias B. Reinar – forsker, Nordlandsforskning
Marius Grønning – førsteamanuensis ved NMBU