Grønsj: Spiser vi opp planeten?

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon og matkonsum? Hvordan bør det norske matsystemet utvikles for å være rustet for en usikker framtid og samtidig legge til rette for en sunn sjel i et sunt legeme? Dette ble diskutert i Grønsj 11. april 2018. Som seg hør og bør ble det servert en lett og bærekraftig lunsj. 

Programmet var:  
11:00 – 11:30 Klima- og miljøpåvirkning fra matproduksjonen. Klaus Mittenzwei, Forsker NIBIO 
11:30 – 11:50 Effekt av redusert kjøttforbruk på norsk selvforsyningsgrad. Bjørn Vidar Vangelsten, Seniorforsker Nordlandsforskning 
11:50 – 12:10 Politikk og pølser. Om innføring av kjøttfri mandag i Bodø kommune. Håkon Andreas Møller, leder komité for Plan, næring og miljø, Bodø bystyre 
12:10 – 12:45 Enkel lunsjservering + spørsmål og dialog