Grønsj: Kampen mot havplasten

Tid: Tirsdag 3. september 11:30- 13:30
Sted: Nord universitet - rom A8
Arrangør: Nordlandsforskning, Nord universitet og Meteorologisk institutt

Marin forsøpling er et alvorlig samfunnsproblem, der det totale omfanget ikke er kjent. Hvor mye plastavfall finnes egentlig i havet og hvordan transporteres det gjennom havstrømmene? Nå har blant annet forskere, beslutningstakere og ideelle organisasjoner gått sammen i et råd kalt "The Barricade Council". Målet er å frembringe kunnskap om de ukjente sidene ved marin forsøpling og finne gjennomførbare løsninger på problemet.  

Bli med på debatt om marin forsøpling og finn ut hva ulike samfunnsaktører gjør for å bekjempe problemet. Lunsjen spanderer vi!

11:15 – 12:15 Velkommen og enkel lunsjservering

12:15 – 12:20 Introduksjon - Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning

12:20 – 12:35 Sporing av marin forsøpling - et viktig bidrag til forvaltning og løsning - Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt 

12:35 – 12:50     Frivillig opprydding og folkeforskning: Sivilsamfunnet som kunnskapskilde og handlingsutløser - Lise Gulbransen, Hold Norge Rent

12:50 – 13:05 Hva miljøforvaltningen jobber med når det gjelder marin forsøpling - Kristine Mordal Hessen, Miljødirektoratet

13:05 – 13:30     Debatt med panelet - Ordstyrer: Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning.


Arrangementet er gratis. Meld deg på.

Velkommen!