Kontaktpersoner


Leticia Antunes Nogueira

Prosjektleder
Seniorforsker Nordlandsforskning
lan@nforsk.no
75 41 18 46 / 949 84 541


bjørn vidar vangelsten


aase kristine lundberg


Thina Maria Benum Mohus

Thina.jpg

Vitenskapelig assistent
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
thina.m.mohus@nord.no
75 51 79 51


Berit Skorstad

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
berit.skorstad@nord.no
75 51 73 04

berits.jpg

Tanja Ellingsen

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
tanja.ellingsen@nord.no
75 51 75 87

tanjabilde.jpg