Grønsj: Klima og sikkerhet

Tid: Tirsdag 15. oktober 12:15- 14:30
Sted: Nord universitet - A5.
Arrangør: Nord universitet (Faggruppe MINS) og Nordlandsforskning

Forholdet mellom klimaendringer og sikkerhet er et tema som de seneste årene har fått stadig økt oppmerksomhet. Var borgerkrigen i Syria såvel som folkemordet i Darfur et resultat av tørke og klimaendringer? Kan vi vente mer krig og væpnet konflikt med økende global oppvarming? Hvilken rolle spiller mat og matsituasjonen i landene og verden forøvrig for utsiktene for krig og fred? 

Panel:

- Seniorforsker Halvard Buhaug, PRIO og Professor II ISS, NTNU: “Klimaendringer og konflikt”.
-
Professor emeritus Gunnar Sørbø, CMI, Bergen: “Mat og konflikt”.


Bli med på debatt! Arrangementet og servering av lunsj er gratis.

Velkommen!