Grønsj: Trenger jula et grønt skift?

Jula har blitt vår største forbruksfest. Det dumpes billig juleribbe. Vi produserer masse innpakningspapir som ikke er egnet for sortering. Mange får gaver de hverken vil ha eller trenger. Jula kan rett og slett være utfordrende for den som vil leve bærekraftig. 

I førjulstida 2017 inviterte Nord universitet og Nordlandsforskning til Julegrønsj hvor vi spurte hvordan jula passer inn i det grønne skiftet.  

Vi satte fokus på hvordan vi som forbrukere kan øke kvaliteten på feiringen og få mer tid til det som er viktig, uten at det går ut over en presset handelsstand. Noen av spørsmålene som ble stilt er:

• Hvordan er den offentlige samtalen om forbruk i det grønnes skiftet? Er det moralisme å snakke om forbruk som problem, og spesielt i forbindelse med jula?
• Hvordan kan vi kombinere juleglede og bærekraft? 
• Kollapser økonomien hvis vi bremser julehandelen? Hva kan handelsstanden gjøre? 
• Har vi fjernet oss fra julens egentlige budskap, og hvilken rolle har kirken i det grønne skiftet? 

Program
11:30 – 11:45 Julehandelens betydning for handelsstanden og veien til bærekraftig julehandel
Morten Koch, senterleder, Koch 

11:45 – 12:10 Hva er det gode og ansvarlige juleforbruket? Om å kombinere nytelse med det ansvarlige
Thor Øyvind Jensen, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

12:10 – 12:25 Har vi fjernet oss fra julens egentlige budskap, og hvilken rolle har kirken i det grønne skiftet? 
Odd Jarle Eidner, Prostiprest, Bodø kirkelige fellesråd 

12:25 – 13:00 Enkel lunsjservering + spørsmål og dialog