Grønsj: Arktis i endring

Tid: Torsdag 6. desember 11:30- 14:30
Sted: Nord universitet
Arrangør: Nordlandsforskning, Nord universitet og AMAP-sekretariatet

Presentasjoner:
Presentasjon av Adaptation Actions for a Changing Arctic, Rolf Rødven
Tilpasning og samfunn, Grete Hovelsrud
Hvordan koble globale scenarier og lokale framtidsbilder?, Ingrid Bay-Larsen 
Lokal involvering i beslutninger, Brigt Dale
Dagens reindrift i Nordland, Camilla Risvoll

Klimaendringer i Arktis skjer raskere enn forventet. Samtidig opplever samfunn i Arktis i store sosiale og økonomiske endringer. De samlede effektene vil bli omfattende i løpet av de neste 20 årene, og samfunnet må tilpasse seg. Gjennom Arktisk råd (AMAP – Arctic Monitoring and Assessment Programme) ble det i 2013 tatt initiativ til et sirkumpolart forskersamarbeid for å legge til rette for mer informerte, tidsriktige og handlekraftige beslutninger, i og om Arktis. AACA-rapporten løfter fram problemstillinger av særlig betydning naturbaserte næringer og bosetting i nordområdene, og hvordan disse kan møtes gjennom et felles kunnskapsgrunnlag og politiske ambisjoner. Bli med på lansering av rapporten, og debatt i møte mellom forskere, internasjonale, regionale og lokale aktører.

11:30- 12:00 Mingling og lunsj

12:00- 12:05 Velkommen fra Rolf Rødven, AMAP

12:05- 12:25 Hva forteller rapporten oss om endring i samfunn og klima i vår region. Historier om tilpasning og omstilling. Nordlandsforskning: formidling av viktigste resultater fra rapporten. Ingrid Bay-Larsen og Grete K. Hovelsrud

12:25 - 12:45 Hva vet vi om utfordringer og muligheter i næringer og lokalsamfunn? Korte glimt fra rapporten presentert av forskere vid Nordlandsforskning:

Lokal involvering i beslutninger, Brigt Dale
Dagens reindrift i Nordland, Camilla Risvoll
Lokalsamfunn og endring, Julia Olsen

12:50-12:55 Kritiske spørsmål for diskusjon i Grønsj, AMAP

Pause

13:10 – 14:20 Grønsj – kan rapporter som denne mobilisere til endring lokalt?

Debattdeltakere: Asgeir Jordbru (FM i Nordland), Charlotte Lassen (NFK), Jan Erling Wasmuth (Bodø kommune), Asbjørn Hagen (Salten Aqua), Grete K. Hovelsrud (Nordlandsforskning). Ordstyrer: Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning).

14:20 – 14.30 Kommentator på debatten: Arne O. Holm (High North News)

logoer.jpg