Grønsj: Livskvalitet i den smarte byen

Med prosjektene «Smart Bodø» og «Ny by – ny flyplass» er Bodø midt inne i en stor omstilling. Om dette skriver Bodø kommune:

"Tanken om smarte byer handlet til å begynne med om behovet for å få byene til å bruke mindre energi og slippe ut mindre klimagasser. Det handler fortsatt om det, men i dag handler smarte byer om mye mer enn dette. Det handler like mye om hvordan vi bygger, former og utvikler byene våre. Om hvordan vi kan skape grønne byer uten bilkøer og med miljøvennlig oppvarming. Byer vi kan trives i. Byer formet av oss som bor i dem, slik vi vil ha det for å kunne trives."

En smart by er mer enn miljø og teknologi. Kommunen ønsker en by hvor mennesket kan trives, likevel blir det lett fokus på teknologi hvor livskvalitet og mennesket kan bli borte. Hvordan får vi plass til mennesket i den smarte og bærekraftige byen? 

Hovedinnleder var Mònica Guillen-Royo fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Hun har utgitt boken ‘Sustainability and wellbeing: Human Scale Development in Practice’ hvor hun undersøker hvordan metoder for involvering av innbyggerne kan brukes for å fremme bærekraft og livskvalitet.

Programmet så slik ut:

11:00 – 11:15 Frå Bodø 1 til Bodø 2
Steinar Aas, Professor i byhistorie, Nord universitet

11:15 – 11:30 Smart Bodø på innbyggernes premisser
Marianne Bahr Simonsen, leder Smart city, Bodø kommune

11:30 – 12:10 Wellbeing and sustainable societies
Mònica Guillen-Royo, forsker Centre for Technology, Innovation and Culture, Universitetet i Oslo

12:10 – 12:25 Mangfold: Styrke eller utfordring i den bærekraftige byen? Tone Magnussen, Seniorforsker Nordlandsforskning

12:25 – 13:00 Enkel lunsjservering + spørsmål og dialog