Grønsj: Hva har FNs bærekraftmål å si for oss?

Tid: Torsdag 19. september 12:00- 13:30
Sted: Nord universitet - Samfunnet
Arrangør: Nordlandsforskning og Nord universitet

Hvordan kan disse universelle målene om å bekjempe fattigdom, utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 relateres til våre liv her i Norge? Hvordan kan de 17 bærekraftmålene oversettes til handling – slik at vi også kan bidra til å løse de store utfordringene verden står overfor? Og hva slags politikk er egentlig nødvendig?

Med disse spørsmålene, inviterer vi til Grønsj om bakgrunnen for FNs bærekraftmål og hva de har å si for oss. Og - vi spanderer grønn lunsj!

Deltakere: Bjørn Vidar Vangelsten (seniorforsker Nordlandsforskning), Tanja Ellingsen (førsteamanuensis Nord universitet), Gøran Raade-Andersen (folkehelsekoordinator Bodø kommune), Andreas Vestvann Johnsen (leder Studentorganisasjonen i Bodø).

Ordstyrer: Arild Gjertsen (forsker Nordlandsforskning).


Arrangementet er gratis og du får til og med gratis mat! Alt du trenger å gjøre er å melde deg på, slik at vi kan beregne riktig matmengde.

Velkommen!