Grønsj: Klimaforvaltrykk - en indikator på det grønne skiftet?

I historiens første Grønsj var det Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak som spilte hovedrollen. I mars 2017 holdt han foredrag om klimafotavtrykk og hvordan det kan brukes som indikator på det grønne skiftet.

Her kan du lese mer om lanseringen av Grønsj