logo_gronsj_sort.jpg

Forskningsformidling, diskusjon og refleksjon

Målet med seminarserien er å være en arena for forskningsformidling, diskusjon og refleksjon rundt ulike problemstillinger knyttet til grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling. Grønsj skal bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samtale om det grønne skiftet i nord, gjennom formidling og popularisering av aktuell forskning.

Foto: Ruralis

Grønsj: 25. februar 2019

MAKT OVER UTMARKA
Hvem bestemmer i utmarka, og hvordan skal medbestemmelse organiseres?
Les mer om arrangementet

nordnflogo.jpg

Grønsj er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet