logo_gronsj_sort.jpg

Forskningsformidling, diskusjon og refleksjon

Målet med seminarserien er å være en arena for forskningsformidling, diskusjon og refleksjon rundt ulike problemstillinger knyttet til grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling. Grønsj skal bidra til en opplyst og kunnskapsbasert samtale om det grønne skiftet i nord, gjennom formidling og popularisering av aktuell forskning.

Grønsj:
15.oktober 2019

Klima og sikkerhet

Auditorium Petter Thomassen (A5), Nord universitet

Grønsj:
31.oktober 2019

Sirkulær økonomi 2.0

Rom Elias Blix (A-13)

nordnflogo.jpg

Grønsj er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet